ประเภทเครื่องเล่น

ประเภทเครื่องเล่น

แทรมโพลีนเชื่อมติดต่อกันมากถึง 52 ผืน
สแลมดังก์
พาวเวอร์ ทาวเวอร์
ดอดจ์บอล
หน้าผาจำลอง
เดินไต่เชือก
แทรมโพลีนเพื่อการแข่งขัน
บ่อโฟม