กฎและความปลอดภัย

กฎ กติกา ในสนามแทรมโพลีน

trampoline-rules-signโปรดอ่าน: ความปลอดภัยของลูกค้าสำคัญกับเราอย่างยิ่ง!  แอมป์ มีทั้งการจัดชั่วโมงให้บริการตามช่วงอายุและช่วงเวลาสำหรับครอบครัวสำหรับลูกค้าที่เป็นเด็กเล็ก โดยในชั่วโมงสำหรับครอบครัวนั้นจะมีการใช้ กฎการดูแลเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกๆ คน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคำแนะนำของพนักงาน สามารถทำให้ลูกค้าเสียเวลาที่จะใช้สนามได้ ผู้เล่นสามารถบาดเจ็บจากการเล่นแทรมโพลีนได้เหมือนกับกีฬาชนิดอื่นๆ ดังนั้นขอให้ลูกค้าเล่นโดยตระหนักถึงขีดจำกัดและความสามารถของตนเอง 

และ คอยควบคุมร่างกายให้ดีอยู่เสมอ

 

 1. ลูกค้าทุกคนจะต้องทำสัญญายินยอมต่อ AMPED ก่อนที่เข้าใช้สนามแทรมโพลีนและหากลูกค้าที่ใช้สนามมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้เซ็นเอกสารยินยอม
 2. ลูกค้าทุกคนต้องสวมถุงเท้าพื้นยางทุกครั้งที่อยู่ในสนาม และห้ามไม่ให้ใช้รองเท้าหรือเท้าเปล่าเดิน/กระโดดในสนาม
 3. ลูกค้าในสนามทุกคนจะต้องสวมแถบรัดข้อมือที่ได้รับจากการลงทะเบียน
 4. เพื่อความปลอดภัย ลูกค้าควรนำสัมภาระออกจากกระเป๋ากางเกง/กระโปรงออกให้หมด และไม่ควรใส่หัวเข็มขัด กิ๊บ/อุปกรณ์ตกแต่งผม หรือ ปุ่มกระดุมเม็ดใหญ่ เข้าไปในสนาม
 5. ไม่ให้นำโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้าไปวางในสนาม หากต้องการถ่ายรูปลูกค้าสามารถนำอุปกรณ์เข้าไปในสนามเพื่อถ่ายรูปแล้วนำออกมาเก็บที่ส่วนนั่งรอด้านนอกได้
 6. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในสนาม
 7. ห้ามวิ่งไล่จับ วิ่งแข่ง ทำชุลมุนอึกทึก เล่นมวยปล้ำ ผลักกัน หรืออื่นๆในสนาม
 8. ห้ามจับแผ่นเบาะด้านบน หรือ ยืนพิงตาข่าย
 9. ห้ามกระโดดจากแทรมโพลีนเข้ามาในส่วนของทางเดิน
 10. การตีลังกา (Flips) หรือทำท่าอื่นๆสามารถเกิดอันตรายได้ ลูกค้าจึงควรเล่นอย่างระมัดระวังและห้ามตีลังกาสองรอบ (Double flip) โดยเด็ดขาด
 11. ห้ามตีลังกากลับหลัง (Back flip) เข้าหลุมโฟม
 12. ในชั่วโมงการให้บริการที่เด็กและผู้ใหญ่สามารถเข้าใช้สนามในเวลาเดียวกันได้ ผู้เล่นในสนามทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎการดูแลเด็กเล็กด้วย

กฎการดูแลเด็กเล็ก(ในชั่วโมงการให้บริการที่กำหนด)

 1. คอยระวังดูแลเด็กเล็ก และแยกกันอยู่คนละแทรมโพลีนเสมอ
 2. ห้ามกระโดดซ้อนในแทรมโพลีนเดียวกัน เพราะอาจทำให้คนใดคนหนึ่ง เสียหลัก กระเด็นออกจากแทรมโพลีน และเกิดการบาดเจ็บได้
 3. เพื่อความปลอดภัย กำแพงฟรีรันนิ่ง พีระมิด หรือ เครื่องเล่นที่อยู่สูง ขอจำกัดไม่ให้เด็กเล็กใช้
Be Safe. Have Fun.